Tuotekategoriat

Yksityisyyden suoja

Yksityisyyden suoja

Personal Data Act (523/99) 10 § and 24 §

1. Rekisterin pitäjä
AMCollections / Verkkokauppa
Annukka Merikallio Oy
Kotipaikka: Helsinki
Y-tunnus: 2122178-5

2. Rekisterin pitäjän vastuuhenkilö
Annukka Merikallio

3. Rekisterin nimi
AMC-nettikaupan asiakasrekisteri

4. Henkilökohtaisen tiedon keräämisen tarkoitus
Asiakassuhteen ylläpito ja tilausten toimittaminen

5. Asiakasrekisterin sisältö
Tallennettavat tiedot:

 • Nimi
 • Katuosoite
 • Postinumero ja kunta / kaupunki
 • Sähköposti osoite
 • Puhelinnumero
 • Aiemmat tilaukset

6. Kerätyn tiedon lähteet
Asiakkaan oma ilmoitus tilauksen yhteydessä

8. Asiakastietojen suojaaminen
Tiedot tallennetaan sähköisesti suojatussa tietokoneyhteydessä. Tiedostojen käyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tiedostoja voivat tarkastella:

 • AMCollections henkilökunta suorittaessaan työvelvollisuuksiaan.
 • Viranomaiset siinä laajuudessa kuin laki määrää
 • Yhteistyökumppanit ja alihankkijat siinä määrin kuin on tarpeellista tilausten
  toimittamisessa ja taloushallinnossa.

Kaikkia edellä mainittuja tahoja sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Oikeus tarkistaa omat tietonsa
Henkilö, jonka tietoja säilytetään kyseessä olevassa rekisterissä voi halutessaan tarkistaa tietonsa. Ilmoitus tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisesti rekisterin pitäjän vastuuhenkilölle.

10. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ilman erillistä suostumusta
Rekisterissä olevan henkilön tieoja ei luovuteta eikä käytetä ilman erillistä suostumusta suorassa mainonnassa, etämyynnissä, markkina- tai muissa tutkimuksissa, mielipidemittauksissa tai julkisissa rekistereissä.